Pomiń hierarchię stronTribunal of StateCurrent members Print page

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Nie można wyświetlić lub zaimportować składnika Web Part lub formantu formularza sieci Web na tej stronie. Nie można odnaleźć typu TSWebParts.StatycznaTresc.StatycznaTresc, TSWebParts, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3ef95ba79a8df94b lub nie został on zarejestrowany jako bezpieczny. Identyfikator korelacji: 537b4d9e-0171-30f3-91c3-5fb57803e034.
Up