Pomiń hierarchię stronTrybunał StanuOchrona danych osobowych w Trybunale Stanu Wydrukuj stronę

Ochrona danych osobowych w Trybunale Stanu

Zgodnie z art. 20 f ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2016 r., poz. 2050 ze zm.), dodanym przez art. 56 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125), Trybunał Stanu jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonych przez niego postępowań.

W tym zakresie, Trybunał Stanu, jako administrator danych osobowych, obowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, dalej jako „RODO”).

Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych w postępowaniach toczących się przed Trybunałem Stanu, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

W wykonaniu przepisów RODO oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) Zarządzeniem Nr 47/2018 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz osoby go zastępującej w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Stanu oraz w funkcjonującym przy Sądzie Najwyższym zakładzie leczniczym od dnia 1 września 2018 r. na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Najwyższym został wyznaczony Pan Krzysztof Wiśniewski, a Pan Paweł Łukawski został upoważniony do zastępowania go na czas jego nieobecności. Kontakt z nimi dostępny jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: iod@sn.pl).


Dla zapewnienia bezpieczeństwa w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przy Placu Krasińskich 2/4/6 („Kompleks”), w którym mieści się siedziba Trybunału Stanu, stosowany jest monitoring wizyjny, obejmujący wejścia i wjazdy umożliwiające dostęp do Kompleksu, niektóre obszary wewnątrz samego Kompleksu, w tym sale rozpraw, klatki schodowe i korytarze, a także tę część terenów na zewnątrz Kompleksu, która pozostaje w zasięgu kamer zainstalowanych w Kompleksie. W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane w Kompleksie. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo na stronie internetowej Sądu Najwyższego
www.sn.pl .

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (ms)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 kwietnia 2022 r., godz. 12:27
Przejdź do początku