Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
07.12.2021
08.12.2021
-
09.12.2021
-
-
10.12.2021
-
-
-
13.12.2021
-
-
-
-
14.12.2021
-
15.12.2021
-
16.12.2021
17.12.2021
-
-
-
-
20.12.2021
-
-
-
21.12.2021
-
-
22.12.2021
-
-
29.12.2021
-
-
-
04.01.2022
-
-
-
-
05.01.2022
-
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na grudzień

(stan na dzień 7 grudnia 2021 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 116 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
  • 12 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 21 razy, w tym:
  • 9 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 139 razy, w tym:
  • 15 razy na rozprawie
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 52 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 13 razy, w tym:
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku