logo SN
Strona_startowa
banner-covid-rozwiązania.png

Aktualności

Aktualności

  • 3 grudnia 2021 r.

    ​W Sądzie Najwyższym w Warszawie, pod sygn. II KO 80/20, toczy się postępowanie w przedmiocie odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt Sądu Najwyższego w zakresie postepowań kasacyjnych sprzed 1939 roku. Prowadzone były one przed Sądem Najwyższym w tzw. sprawie brzeskiej (wyroki SN z 9 V 1933 r., sygn. I K 198/33 i z 5 X 1933 r., sygn. I K 639/33).

  • 10 listopada 2021 r.

    ​Stanowisko Rzecznika Sądu Najwyższego w związku z oświadczeniem grupy sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada b.r., w którym osoby te de facto odmawiają Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego możliwości podejmowania na zewnątrz działań zmierzających do wystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy Dolińska-Ficek, Ozimek, przeciwko Polsce (apl. nr 49898 i 57511/ 19), przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.