Wydarzenia

Rozprawa Trybunału Stanu w sprawie Emila Wąsacza.

3 lipca 2019 r.

​​W dniu 3 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w sali im. Stanisława Dąbrowskiego (III piętro) odbędzie się rozprawa Trybunału Stanu w sprawie Emila Wąsacza.

Rejestracja obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy

Przedstawicieli środków społecznego przekazu zainteresowanych rejestracją przebiegu rozprawy przed Trybunałem Stanu prosimy o złożenie wniosków o wyrażenie zgody na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy w trybie art. 357 k.p.k. Wnioski należy składać za pośrednictwem sekretariatu Trybunału Stanu (na adres e-mail: zojd@sn.pl lub faksem na numer: 22 530-90-60).

Prosimy o informację czy obraz i dźwięk będą transmitowane na żywo.

W przypadku konieczności wprowadzenia kabli przypominamy o obowiązku złożenia stosownego oświadczenia – zobowiązania wymaganego przez administrację budynku, które dostępne jest poniżej.

TS.oswiadczenie.szkody.docOświadczenie - zobowiązanie dla redakcji (transmisja na żywo)

Przejdź do początku