Wydarzenia

Posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Emila Wąsacza.

31 marca 2017 r.

​​W dniu 31 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali im. Stanisława Dąbrowskiego (III piętro) odbędzie się posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Emila Wąsacza.

Rejestracja obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy

Przedstawicieli środków społecznego przekazu zainteresowanych rejestracją przebiegu rozprawy przed Trybunałem Stanu prosimy o złożenie wniosków o wyrażenie zgody na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy w trybie art. 357 k.p.k. Wnioski należy składać za pośrednictwem sekretariatu Trybunału Stanu (na adres e-mail: zojd@sn.pl lub faksem na numer: 22 530-90-60).

Prosimy o informację czy obraz i dźwięk będą transmitowane na żywo.

W przypadku konieczności wprowadzenia kabli przypominamy o obowiązku złożenia stosownego oświadczenia – zobowiązania wymaganego przez administrację budynku, które dostępne jest poniżej.

TS.oswiadczenie.szkody.docOświadczenie - zobowiązanie dla redakcji (transmisja na żywo)

Przypominamy także o utrudnieniach w parkowaniu przed gmachem Sądu Najwyższego spowodowanych przez trwający od sierpnia protest zajmujący część pasa drogowego, w tym parking.
Przejdź do początku