Wydarzenia

 • 3 lipca 2019 r.

  ​​W dniu 3 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w sali im. Stanisława Dąbrowskiego (III piętro) odbędzie się rozprawa Trybunału Stanu w sprawie Emila Wąsacza.

  Rejestracja obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy

  Przedstawicieli środków społecznego przekazu zainteresowanych rejestracją przebiegu rozprawy przed Trybunałem Stanu prosimy o złożenie wniosków o wyrażenie zgody na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy w trybie art. 357 k.p.k. Wnioski należy składać za pośrednictwem sekretariatu Trybunału Stanu (na adres e-mail: zojd@sn.pl lub faksem na numer: 22 530-90-60).

  Prosimy o informację czy obraz i dźwięk będą transmitowane na żywo.

  W przypadku konieczności wprowadzenia kabli przypominamy o obowiązku złożenia stosownego oświadczenia – zobowiązania wymaganego przez administrację budynku, które dostępne jest poniżej.

  TS.oswiadczenie.szkody.docOświadczenie - zobowiązanie dla redakcji (transmisja na żywo)

 • 15 maja 2019 r.

  ​W dniu 15.05.2019 r. na posiedzeniu niejawnym pełnego składu Trybunału Stanu rozstrzygnięto zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy do rozstrzygnięcia, przekazane postanowieniem Trybunału Stanu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie TS 2/07:


  "Czy w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2050) po przerwaniu biegu przedawnienia na podstawie art. 23 ust. 3 biegnie ono na nowo czy też po rzeczonym przerwaniu biegu przedawnienia nie biegnie ono ponownie?"

   

 • 31 marca 2017 r.

  ​​W dniu 31 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali im. Stanisława Dąbrowskiego (III piętro) odbędzie się posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Emila Wąsacza.

  Rejestracja obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy

  Przedstawicieli środków społecznego przekazu zainteresowanych rejestracją przebiegu rozprawy przed Trybunałem Stanu prosimy o złożenie wniosków o wyrażenie zgody na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy w trybie art. 357 k.p.k. Wnioski należy składać za pośrednictwem sekretariatu Trybunału Stanu (na adres e-mail: zojd@sn.pl lub faksem na numer: 22 530-90-60).

  Prosimy o informację czy obraz i dźwięk będą transmitowane na żywo.

  W przypadku konieczności wprowadzenia kabli przypominamy o obowiązku złożenia stosownego oświadczenia – zobowiązania wymaganego przez administrację budynku, które dostępne jest poniżej.

  TS.oswiadczenie.szkody.docOświadczenie - zobowiązanie dla redakcji (transmisja na żywo)

  Przypominamy także o utrudnieniach w parkowaniu przed gmachem Sądu Najwyższego spowodowanych przez trwający od sierpnia protest zajmujący część pasa drogowego, w tym parking.
 • 11 grudnia 2015 r.

  ​Uchwałą  z 18 listopada 2015 r. Sejm RP dokonał wyboru dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu oraz szesnastu członków.

  W dniu 11 grudnia 2015 r. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręczył akty powołania członkom oraz zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu wybranym przez Sejm VIII kadencji. W uroczystości ślubowania wzięła udział Pani prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, która na mocy art. 199 ust. 2 Konstytucji RP  pełni również funkcję Przewodniczącego Trybunału Stanu.

  Podczas uroczystości ślubowania sędziowskie złożyli: zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu: Jerzy Kozdroń oraz nowo powołani członkowie: Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, Kazimierz Barczyk, Marek Czeszkiewicz, Jacek Dubois, Andrzej Kojro, Robert Majka, Maciej Miłosz, Witold Pahl, Andrzej Rościszewski, Zbigniew Sieczkoś, Rafał Bogumił Sura, Paweł Śliwa, Jerzy Wierchowicz, Jarosław Wyrembak i Józef Zych. 

  TS KA121087.jpg

  Członkowie Trybunału Stanu
    Fot. Paweł Kula

  Członkowie Trybunału Stanu
   Fot. Paweł Kula

Przejdź do początku